Ontwikkeling met oog voor kwaliteit

Loenen aan de Vecht Buitenplaats Vegtlust

Bij buitenplaats Vegtlust heeft er een grote renovatie plaatsgevonden. Deze aanpassingen moeten er voor zorgen dat het gebouw weer beter aansluit bij de huidige (woon)eisen. Er zijn 2 appartementen volledig gerenoveerd en er is een nieuw 7e appartement gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden o.a. uit nieuw leidingwerk, nieuwe badkamer en keuken, het volledig opnieuw isoleren van het dak inclusief grotere dakramen en het pand is voorzien van een lift. De appartementen staan op dit moment in de verkoop.

2021 Aannemeningsbedrijf Houtman BV T.I.B. van Lindenberg

Weesp Hoogstraat

Invasto heeft in december 2020 het voormalige politiekantoor in Weesp aangekocht en zal worden ontwikkeld naar een kinderdagverblijf.
Er is een langjarige huurovereenkomst afgesloten met Kindergarden Nederland BV.

820 m² Coen Hagedoorn bouwgroep Kindergarden Nederland BV First Lines architect

Gouda hoofdkantoor en multifunctionele bedrijfshal

Invasto heeft van de gemeente Gouda een aan de Goudkade gelegen perceel grond kunnen aankopen. Op dit voormalige cyclusterrein is een nieuw hoofdkantoor van ca. 941 m² met aansluitend multifunctionele bedrijfshal van ca. 1566 m² voor Gouda Refractories gebouwd.

In deze bedrijfshal bevindt zich een LAB, kantine, was-en kleedruimten en kantoren. De bedrijfshal is inpandig bereikbaar middels 2 loopbruggen. Ook is het terrein opnieuw ingericht en zijn er parkeerplaatsen voorzien.

2735 m² 2020 Joost Buijs architecten BV Hexacon Structures BV Aannemingsbedrijf Houtman BV

Schiedam uitbreiding offshore hal

De al bestaande offshore-hal op het terrein bij HSM BV is met twee assen uitgebreid, een totale verlenging van zo’n 22 meter en op de gehele hal werd een face-lift toegepast met nieuwe beplating. Met de uitbreiding kunnen er bij HSM BV nu gelijktijdig twee volwaardige platforms van circa 3.000 ton in de hal worden opgebouwd. De nieuwe afmetingen van de hal hebben een hoogte van 38 meter, 44 meter breed en 110 meter lang. Na een gedegen vooronderzoek werd er gestart met een zwaar fundament die een dikte heeft van 2 meter en wordt ondersteund door 48 heipalen met een lengte van 24 meter.

1019 m² 2018 HD Daksystemen BV Rijndijk Staalconstructies BV Geerdink Aannemersbedrijf

Leeuwarden aanleg nieuwe infra Einsteinweg

Vooruitlopend op voorgenomen ontwikkelingen aan de Einsteinweg in Leeuwarden werd een nieuwe infrastructuur aangelegd inclusief een nutstracé dat is berekend op de toekomst. Het bedrijventerrein heeft nu een brede geasfalteerde rondweg en is voorzien van een gescheiden rioleringssysteem voor vuil water en regenwater.

Het perceel is op twee plaatsen ontsloten waardoor een goede toegankelijkheid wordt geboden. Rondom het tracé zorgen de lantaarnpalen met LED verlichting voor een goed zicht.

2017 WMR Rinsumageest BV

Leeuwarden beitshal, opslaghal en businessunit

Beitsen is binnen FIB Industries BV een onmisbaar proces voor het reinigen van alle RVS onderdelen die in Leeuwarden worden vervaardigd.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de hoogste milieueisen en een gewenste uitbreiding van de capaciteit te realiseren is besloten tot de bouw van een nieuwe beitshal met het dubbele vloeroppervlak ten opzichte van de oude hal.

Tegelijk met het bouwen van de beitshal is er ook een opslaghal van ca. 500 m² en een businessunit van 300 m² met 75 m² kantoor bijgebouwd.

1545 m² 2018 Botec bedrijfsruimtebouw

In portefeuille

77510

(Her)ontwikkeld

24.775

Grond/perceel oppervlakte

181850

In portefeuille

77510

(Her)ontwikkeld

24775

Grond/perceel oppervlakte

181850