Ontwikkeling met oog voor kwaliteit

Weesp Hoogstraat

Invasto heeft in december 2020 het voormalige politiekantoor in Weesp aangekocht voor herontwikkeling.
Voor deze herontwikkeling zit Invasto momenteel in de voorbereidende fase.

820 m2 m² voorbereidende fase voorbereidende fase voorbereidende fase

Gouda hoofdkantoor en multifunctionele bedrijfshal

Invasto heeft van de gemeente Gouda een aan de Goudkade gelegen perceel grond kunnen aankopen. Op dit voormalige cyclusterrein is een nieuw hoofdkantoor van ca. 941 m² met aansluitend multifunctionele bedrijfshal van ca. 1566 m² voor Gouda Refractories gebouwd.

In deze bedrijfshal bevindt zich een LAB, kantine, was-en kleedruimten en kantoren. De bedrijfshal is inpandig bereikbaar middels 2 loopbruggen. Ook is het terrein opnieuw ingericht en zijn er parkeerplaatsen voorzien.

2735 m² 2020 Joost Buijs architecten BV Hexacon Structures BV Aannemingsbedrijf Houtman BV

Schiedam uitbreiding offshore hal

De al bestaande offshore-hal op het terrein bij HSM BV is met twee assen uitgebreid, een totale verlenging van zo’n 22 meter en op de gehele hal werd een face-lift toegepast met nieuwe beplating. Met de uitbreiding kunnen er bij HSM BV nu gelijktijdig twee volwaardige platforms van circa 3.000 ton in de hal worden opgebouwd. De nieuwe afmetingen van de hal hebben een hoogte van 38 meter, 44 meter breed en 110 meter lang. Na een gedegen vooronderzoek werd er gestart met een zwaar fundament die een dikte heeft van 2 meter en wordt ondersteund door 48 heipalen met een lengte van 24 meter.

1019 m² 2018 HD Daksystemen BV Rijndijk Staalconstructies BV Geerdink Aannemersbedrijf

Leeuwarden aanleg nieuwe infra Einsteinweg

Vooruitlopend op voorgenomen ontwikkelingen aan de Einsteinweg in Leeuwarden werd een nieuwe infrastructuur aangelegd inclusief een nutstracé dat is berekend op de toekomst. Het bedrijventerrein heeft nu een brede geasfalteerde rondweg en is voorzien van een gescheiden rioleringssysteem voor vuil water en regenwater.

Het perceel is op twee plaatsen ontsloten waardoor een goede toegankelijkheid wordt geboden. Rondom het tracé zorgen de lantaarnpalen met LED verlichting voor een goed zicht.

2017 WMR Rinsumageest BV

Leeuwarden beitshal, opslaghal en businessunit

Beitsen is binnen FIB Industries BV een onmisbaar proces voor het reinigen van alle RVS onderdelen die in Leeuwarden worden vervaardigd.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de hoogste milieueisen en een gewenste uitbreiding van de capaciteit te realiseren is besloten tot de bouw van een nieuwe beitshal met het dubbele vloeroppervlak ten opzichte van de oude hal.

Tegelijk met het bouwen van de beitshal is er ook een opslaghal van ca. 500 m² en een businessunit van 300 m² met 75 m² kantoor bijgebouwd.

1545 m² 2018 Botec bedrijfsruimtebouw

Gouda vernieuwing loskade

De laatste jaren werd duidelijk dat de loskade van Gouda Refractories groot onderhoud nodig had en uitbaggeren was noodzakelijk. Hier meert ongeveer elke 2 weken een binnenvaartschip aan met tonnen grondstof in bulk. Invasto heeft deze loskade uiteindelijk gekocht van de gemeente Gouda. Vele onderzoeken, sonderingen en rapportages volgden, waarbij het hoogheemraadschap vereiste dat ‘de nieuwe dijk’ minimaal 50 jaar moest meegaan. De rivier is uiteindelijk uitgebaggerd en over een lengte van 26 meter zijn nieuwe damwanden geplaatst. De gehele kade met drie nieuwe meerpalen en twee bolders voldoet weer helemaal aan de eisen van deze tijd.

127 m² 2017 Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf B.V.

In portefeuille

109.906

(Her)ontwikkeld

24.775

Grond/perceel oppervlakte

246.588

In portefeuille

109906

(Her)ontwikkeld

24775

Grond/perceel oppervlakte

246588